پخش فیلم های برتر جشنواره فیلم مدرسه از شبکه امید

در عید نوروز امسال، در برنامه تک زنگ شبکه امید، فیلم هایی از ادوار گذشته جشنواره فیلم مدرسه پخش گردید.

 

برنامه تک زنگ:

022