عنوان : امیر پارسا موبد-آزمایش سود سوز آور و آلمینیوم
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

امیر پارسا موبد
 • نویسنده :
  امیر پارسا موبد
 • کارگردان :
  امیر پارسا موبد
 • فیلمبردار :
  امیر پارسا موبد
 • بازیگر :
  امیر پارسا موبد
 • تدوین :
  امیر پارسا موبد
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :