عنوان : بدی باقی نمی ماند(قسمت یک و دو با هم(سهیل ابلو))
توضیحات :افراد سیاه پوستی هستند که شاه به ان ها ظلم میکند و به خاطر هر اشتباه کوچک یا بزرگی و یا هر موقع که شاه دلش خواست ان ها را شکنجه و یا مجازات و اعدام میکند.این افراد برای ازادی دعا میکنند و سپس افراد فضایی به کمک ان ها می ایند و به ان ها سلاحج های برای جنگ با شاه میدهند.پس از چندین ماه ان ها به جنگ با شاه رفته و پیروز میشوند.(در قستمی از این داستان دوربین از بالا تصویر ماموران اعدام را نشان میدهد که من در اصل در اینجا خواسته ام که نگاه از دید شیطان را نشان بدهم و دیگر چیزی که میخواستم نشان بدهم این بود که ان ها در دنیای کوچکی زندگی میکنند و بقیه دنیا با دنیای ان ها بسیار فرق دارد.)
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

سهیل ابلو
 • نویسنده :
  سهیل ابلو
 • کارگردان :
  سهیل ابلو
 • فیلمبردار :
  سهیل ابو
 • بازیگر :
 • تدوین :
  سهیل ابلو
 • موسیقی :
  اهنگ LYLI,S THEM وPROCTORS OF NORTH
 • دیگر عوامل :
  مدرسه علامه حلی 2