عنوان : من یا ما ؟
توضیحات :یکی پول اردو دارد و دیگری ندارد حال کدام یک به اردو می روند.......
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : اخلاق

برای رای دادن لطفا وارد شوید

Alireza Abasnezhad
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :