عنوان : پایانی برای آغاز
توضیحات :داستان دو دانش آموز که که یکه خودکارش را بیهوده مصرف می کند و دیگری خود کارش دیگر نمی نویسد . حال یکی خودکارش را ......
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : اخلاق

برای رای دادن لطفا وارد شوید

Alireza Abasnezhad
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :