عنوان : امام پابرهنگان
توضیحات :امامی که در زمان حیاتش از کاخ نشینی می گریخت و حال آرامگاهش کاخی مجلل شده .....
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : سبک زندگی
بخش : مستند

برای رای دادن لطفا وارد شوید

Alireza Abasnezhad
 • نویسنده :
 • کارگردان :
  محمد مهدی دستجانی
 • فیلمبردار :
  علیرضا عباس نژاد
 • بازیگر :
 • تدوین :
  علیرضا عباس نژاد
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :