عنوان : تاثیرات بازی های رایانه ای برانسان
توضیحات :یکی از مشکلات امروزی وابسته شدن به رایانه و بازی های رایانه ای است این فیلم تاثیرات آنها را بر انسان نشان می دهد.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد
بخش : مستند

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :