عنوان : خودنبین
توضیحات :(در این فیلم به دلیل کاهش حجم کادر ها کوچک تر شده و برخی از متون و تصاویر از کادر خارج شده پس اشکال از فیلم نیست و این ایراد در فیلم حجیم(فیلم اصلی) وجود ندارد) آینه ای که زندگی پادشاه را تغییر می دهد...
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

امیرحسین زارعی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :