عنوان : ماهی زشت
توضیحات :یک ماهی زشتی بود که هرکس نگاهش می کرد فرار میکرد روزی ماهیگیران امدند و ماهی های دیگر را گرفتند ماهی زشت نگذاشت ماهی های دیگر را بگیرند و خود در تور افتاد ولی وقتی او را دیدند ترسیدند از او و ان را در دریا انداختند وماهی ها خوشال شدند و با دیگر ماهی دوست شد
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

عرفان مستقیم
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :