عنوان : دوست داران طبیعت
توضیحات :در این انیمیشن به طبیعت توجه زیادی شده و سعی نکاتی اموزش داده شود.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

رامین دادور
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :