عنوان : خواهم به شمال رفته و ول همی خرجم !!!
توضیحات :داستان یک حکایت سعدی !!!
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

سید علی صادق زاده
 • نویسنده :
  سعدی
 • کارگردان :
  سید علی صادق زاده
 • فیلمبردار :
  سید فاطمه صادق زاده
 • بازیگر :
  گروه بازگیری
 • تدوین :
  سید علی صادق زاده
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :