عنوان : حادثه
توضیحات :این فیلم بیانگر اشتباهی مرگبار است که در آن پای عاشقان سرعت و از جان گذشته ها در میان است.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : ترافیک

برای رای دادن لطفا وارد شوید

آرش حقانی حقیقی
 • نویسنده :
  آرش حقانی حقیقی
 • کارگردان :
  آرش حقانی حقیقی
 • فیلمبردار :
  آرش حقانی حقیقی
 • بازیگر :
  آرش حقانی حقیقی
 • تدوین :
  آرش حقانی حقیقی
 • موسیقی :
  آرش حقانی حقیقی
 • دیگر عوامل :
  آرش حقانی حقیقی