عنوان : سود گاز آور
توضیحات :ازمایشی برای نشان دادن واکنش سدیم و اب و آلومینیوم
موضوع :

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :