به زودی فیلم های جشنواره چهارم برای نمایش و داوری مردمی قابل پخش می گردند.

عنوان : زحمت! رحمت؟
توضیحات :داستان پسری با پدر ناتوانش
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

آیدین موسوی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :