عنوان : رهایی
توضیحات :این فیلم درباره جنگ بین هدف و خاطرات در زندگی انسان هاست
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

 • نویسنده :
  مهرداد پروانی و پوریا مهرانی
 • کارگردان :
  مهرداد پروانی و پوریا مهرانی
 • فیلمبردار :
  پوریا مهرانی
 • بازیگر :
  مهرداد پروانی
 • تدوین :
  مهرداد پروانی و پوریا مهرانی
 • موسیقی :
  مهرداد پروانی و پوریا مهرانی
 • دیگر عوامل :