عنوان : life_زندگی
توضیحات :زیاد مصرف کردن آب
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : صرفه جویی

برای رای دادن لطفا وارد شوید

 • نویسنده :
 • کارگردان :
  امیر جعفری
 • فیلمبردار :
 • بازیگر :
 • تدوین :
  محمد صالح صابری
 • موسیقی :
  محمد صالح صابری
 • دیگر عوامل :