عنوان : و دیگر هیچ (not thing else)
توضیحات :موضوع فیلم از بردن طبیعت و انسان ها و ساختن دنیای ماشینی توسط خود انسان ها میباشد
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : سبک زندگی

برای رای دادن لطفا وارد شوید

علی ویسی
 • نویسنده :
  علی ویسی
 • کارگردان :
  علی ویسی
 • فیلمبردار :
  علی ویسی
 • بازیگر :
 • تدوین :
  علی ویسی
 • موسیقی :
  علی ویسی
 • دیگر عوامل :