عنوان : سیگار
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه

برای رای دادن لطفا وارد شوید

سیدعلیرضا رسولی
 • نویسنده :
  سیدعلیرضا رسولی
 • کارگردان :
  سیدعلیرضا رسولی
 • فیلمبردار :
  سیدعلیرضا رسولی
 • بازیگر :
 • تدوین :
  سیدعلیرضا رسولی
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :