عنوان : بادبادک شیشه ای
توضیحات :هر کودکی یک هنرمند است، مسئله مهم به هم نپاشیدن این هنر است.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : سبک زندگی

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :