عنوان : بی راه
توضیحات :پاسا و علی دوستانی صمیمی هم دیگر هستند که طی اتفاقاتی علی با دوستان های نابابی آشنا میشود و....
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

سید حسین موسوی
 • نویسنده :
  سید حسین موسوی - عرفان احمدی
 • کارگردان :
  عرفان اخمدی
 • فیلمبردار :
  امید مهدوی
 • بازیگر :
  سید حسین موسوی-عرفان احمدی-امید مهدوی-محمد حسین رحیمی-رضا مهدوی-هادی مهدوی
 • تدوین :
  سید حسین موسوی
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :