عنوان : مستند
توضیحات :مدافعان حرم
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : مدافعین حرم
بخش : مستند

برای رای دادن لطفا وارد شوید

مائده مدرسی
 • نویسنده :
  maedeh modarresi
 • کارگردان :
  jalil modarresi
 • فیلمبردار :
  jalil modarresi
 • بازیگر :
  maedeh modarresi
 • تدوین :
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :