عنوان : دنيا ي پر طرفدار مجازي
توضیحات :استفاده ي بي رويه از دنياي مجازي
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : فضای مجازی

برای رای دادن لطفا وارد شوید

 • نویسنده :
  هليا لقائيان
 • کارگردان :
  نيلوفر جواد زاده
 • فیلمبردار :
  هليا لقائيان
 • بازیگر :
  هليا لقائيان-نيلوفر جواد زاده
 • تدوین :
  هليا لقائيان
 • موسیقی :
  هليا لقائيان
 • دیگر عوامل :
  هليا لقائيان -نيلوفر جواد زاده