عنوان : صفر کیلومتر
توضیحات :کسب رتبه نخست مستند در جشنواره دانش آموزی نیشابور در سال 1394 حضور در بخش دانش آموزی جشنواره بین المللی رشد
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : مسجد
بخش : مستند

برای رای دادن لطفا وارد شوید

امید حنطوش زاده
 • نویسنده :
  امید حنطوش زاده
 • کارگردان :
  امید حنطوش زاده
 • فیلمبردار :
  امید حنطوش زاده - مهران گلخو
 • بازیگر :
 • تدوین :
  امید حنطوش زاده
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :
  فرزاد نوروزی مقدم