عنوان : مقایسه ی واکنش سدیم و پتاسیم با آب
توضیحات :به نام خدا عناصر سدیم و پتاسیم در گروه اول جدول تناوبی عناصر قرار دارند.در گروه اول جدول تناوبی هرچه از بالا به پایین می رویم واکنش پذیری عناصر افزایش می یابد.بنابراین واکنش پذیری پتاسیم که در دوره ی 4 قرار دارد بیشتر از واکنش پذیری سدیم که در دوره ی 3 قرار دارد می باشد.شما میتوانید واکنش پذیری سدیم و پتاسیم با آب را در این فیلم مشاهده کنید.از واکنش فلز سدیم با آب،گاز هیدروژن تولید می شود که اشتعال پذیر میباشد و با سوزاندن،آن را شناسایی می کنیم. بابت کیفیت پایین فیلم که بخاطر کم حجم کردن اینگونه شده است از شما پوزش می طلبیم. فیلم بردار:آنیتا جاویدان
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

 • نویسنده :
  امین جاویدان
 • کارگردان :
  امین جاویدان
 • فیلمبردار :
  آنیتا جاویدان
 • بازیگر :
  امین جاویدان
 • تدوین :
  امین جاویدان
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :