عنوان : پاشیده شدن رنگ از هم-اصلاح شده
توضیحات :این فیلم پاشیده شدن رنگ را نشان میدهد و این فیلم اصلاح شده ی فیلم قبلی است.اگر میخواهید این فیلم را ببینید ، لطفا این نسخه از این فیلم را ببینید.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

فربد خلج
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :