عنوان : انعکاس
توضیحات :خیلی از ما با خیلی از مشکلات سر و کار داریم و برای درست شدن آنها دعا میکنیم !! ولی درست بعد از آن دیگر خدا را ... دعوت میکنم این فیلم را حتما ببینید !!!
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

سید علی صادق زاده
 • نویسنده :
  سینا عباسی
 • کارگردان :
  علی دمیرچلی
 • فیلمبردار :
  رضا اکبری
 • بازیگر :
  گروه بازیگری
 • تدوین :
  سید علی صادق زاده
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :