عنوان : تهاجم
توضیحات :این فیلم در مورد یکی از ابزار های تهاجم فرهنگی است که آثار زیان باری بر روی کودکان ایرانی گذاشته است.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

امیر عباس حسن شاهی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :