عنوان : مستند تنهایی
توضیحات :تقدیم به پدر ها و مادر های تنها مخصوصا جوانان و نوجوان ها به کارگردانی امــیرحســین تـرکمن
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد
بخش : مستند

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :