به زودی فیلم های جشنواره چهارم برای نمایش و داوری مردمی قابل پخش می گردند.

عنوان : کشش سطحی آب
توضیحات :ما در این فیلم می خواهیم با سکه کشش سطحی اب را نشان دهیم
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

شاهین وطن دوست
 • نویسنده :
  شاهین وطن دوست
 • کارگردان :
  شاهین وطن دوست
 • فیلمبردار :
  شاهین وطن دوست
 • بازیگر :
  شاهین وطن دوست
 • تدوین :
  شاهین وطن دوست
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :
  نادر وطن دوست