عنوان : آب نورانی
توضیحات :آزمایش فیزیک امیرعلی زیدآبادی محمدجواد نجم آبادی
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : مدرسه

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :