عنوان : تلگرام
توضیحات :نقش و تاثیر فضای مجازی در زندگی جوانان
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : فضای مجازی

برای رای دادن لطفا وارد شوید

صبا اله بخشی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :