عنوان : از حرف تا کمک
توضیحات :هنگامی که صحبت از کمک به میان می آید همه کمک های بزرگ را مدنظر می گیرند درحالی که همدردی در کوچک ترین غم دیگران نیز نوعی کمک است.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :