عنوان : نیازمند
توضیحات :فردی درباره ی خواسته ی یک نیازمند دچار سوء تفاهم می شود...
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

علیرضا احمدیان
 • نویسنده :
  علیرضا احمدیان
 • کارگردان :
  علیرضا احمدیان
 • فیلمبردار :
  امیرحسین سعدیه
 • بازیگر :
  سیدعلیرضا موسوی-سیدعلی صادق زاده
 • تدوین :
  علیرضا احمدیان
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :