عنوان : درخت زندگی
توضیحات :تشریح مغز گوساله و مولاژ مغز توسط دانش آموزان انجام شد و نکات آموزشی لازم با مشارکت دانش آموزان بیان گردید
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : مدرسه

برای رای دادن لطفا وارد شوید

سیده شقایق مستعان
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :