عنوان : شهر ما، خانه ما
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

آرین علوی رضوی راوری
 • نویسنده :
  ﺁﺭﻳﻦ ﻋﻠﻮﻱ
 • کارگردان :
  ﺁﺭﻳﻦ ﻋﻠﻮﻱ
 • فیلمبردار :
  ﺁﺭﻳﻦ ﻋﻠﻮﻱ
 • بازیگر :
 • تدوین :
  ﺁﺭﻳﻦ ﻋﻠﻮﻱ
 • موسیقی :
 • دیگر عوامل :