عنوان : گذر مدرسه
توضیحات :فیلمی در باب اتفاقاتی که در مدرسه به وقوع پیوست. در باب گذر زمان در مدرسه. از انتدا سال تا پایان سال تحصیلی.از خوبی ها و بدی ها و... این فیلم از علیرضا زبردست است در مدرسه شهیذ بهشتی 1 ساری با همکاری دانش آموزان، معونان و معلمان عزیز.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : مدرسه
بخش : مستند

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :