عنوان : جوشاندن نوشابه
توضیحات : در این آزمایش نوشابه را می جوشانیم و تغییرات بسیار جالبی را در آن مشاهده می کنیم.توضیحات اضافه در فیلم موجود است.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

علی امین زاده
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :