عنوان : خمیر دندان فیل
توضیحات :این فیلم به آزمایش جذاب تولید کف با استفاده از آب اکسیزنه میپردازد.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :