عنوان : پوست موز
توضیحات :شخصی سهل انگار در داخل پارک و در محیطی عمومی پوست موزی را که خورده به زمین می اندازد و این امر باعث می گردد تا عابری به زمین بخورد و موجبات ناراحتی او را بوجود بیاورد ولی شخص یاد شده با برخوردی مناسب به جوان سهل انگار گوشزد می نماید که کار او بسیار زشت و زننده است و جوان سهل انگار ضمن عذر خواهی پوست مورز را به داخل سطل زباله می ریزد و از پارک خارج می شود.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :