به زودی فیلم های جشنواره چهارم برای نمایش و داوری مردمی قابل پخش می گردند.

عنوان : خاطرات کودکی
توضیحات :در این فیم یک فرد که در عروسک فروشی «زیبا» کار می کند ، روزی تماسی از سوی یک مشتری دریافت می کند و مشتری ، عروسک قدیمی می خواهد و خود صاحب عروسک فروشی یاد خاطرات دوران کودکی اش می افتد و ...
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

شایان بابایی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :