عنوان : آموزش
توضیحات :آموزش حق کودکان است،آنها را از این حق بهره مند سازیم.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : مدرسه

برای رای دادن لطفا وارد شوید

فرنام رحیمی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :