عنوان : شناسایی و اندازه گیری میزان غلظت فسفات در آب
توضیحات :فسفات یکی از مهم ترین آلاینده های آب است که یکی از راه های ورود آن به طبیعت، کودهای شیمیایی است. اندازه گیری میزان غلظت آن در آب آشامیدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این آزمایش اندازه گیری آن در آب توسط شاناساگر فسفات صورت می گیرد.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

محمدمهدی اکبر
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :