عنوان : همکاری
توضیحات :دو دوست که در مواجهه با مشکلی خلاقیتشان گل می کند
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

پارسا روحانی
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :