عنوان : پرانتز دو نقطه
توضیحات :این فیلم برای ارایه در جشنواره فیلم کوتاه مدرسه هنروما ساخته شده است. موضوع فیلم تفاوت در نگرش مثبت و منفی نسبت به زندگی و سبک زندگی میباشد. کارگردان :کیقباد شهرویی نویسنده :کیقباد شهرویی فیلمبردار :کیقباد شهرویی استان خوزستان شهرستان بهبهان دبیرستان استعداد های درخشان شهید ناصری
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : سبک زندگی

برای رای دادن لطفا وارد شوید

کیقباد شهرویی
 • نویسنده :
  کیقباد شهرویی
 • کارگردان :
  کیقباد شهرویی
 • فیلمبردار :
  کیقباد شهرویی
 • بازیگر :
  کیقباد شهرویی
 • تدوین :
  کیقباد شهرویی
 • موسیقی :
  Yann Tiersen
 • دیگر عوامل :
  نوید معلقی و فردین سینا