عنوان : درد سر آقا موشه
توضیحات :درباره ی موشی است که دمش کنده شده و با کمک بقیه دمش دوخته می شود
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

شاهین وطن دوست
  • نویسنده :
  • کارگردان :
  • فیلمبردار :
  • بازیگر :
  • تدوین :
  • موسیقی :
  • دیگر عوامل :