عنوان : اتحاد ۱
توضیحات :یک انسان موجوداتی را تک به تک از بین می برد ولی زمانی که با هم متحد می شوند همان موجودات آن انسان زا می کشند و خوشحالی می کنند.
جشنواره :چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه
موضوع : آزاد

برای رای دادن لطفا وارد شوید

عرفان عبداللهی
 • نویسنده :
  عرفان عبداللهی
 • کارگردان :
  عرفان عبداللهی
 • فیلمبردار :
  عرفان عبداللهی
 • بازیگر :
  عرفان عبداللهی
 • تدوین :
  عرفان عبداللهی
 • موسیقی :
  عرفان عبداللهی
 • دیگر عوامل :
  عرفان عبداللهی