نمایندگی

نمایندگان ما در مدارس سراسر کشور پاسخگوی مشکلات دانش آموزان آن مدرسه و راهنمای آنها در مورد نحوه شرکت در جشنواره می باشند.

نمایندگان هنروما می توانند از منافع این موقعیت استفاده کنند که عبارتست از :

دریافت ۵۰ امتیاز در هر ماه در سایت هنروما

دریافت گواهینامه و تقدیرنامه همکاری در پایان هر دوره

تخفیف ویژه برای شرکت در انواع کارگاه ها، نشست ها، اردوها و فعالیت های هنروما

و…

نمایندگی هنروما به کسانی اعطا خواهد شد که در حال حاضر دانش آموز، معلم، مدیر مدرسه یا فعال حوزه کودک و نوجوان باشند.

با استفاده از فرم زیر می توانید درخواست نمایندگی خود را ارسال نمایید:

اگر فرم را نمی بینید، اینجا کلیک نمایید.

درخواست شما پس از بررسی، پاسخ داده خواهد شد